Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie egzekucji wierzytelności poprzez przygotowanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikami, przygotowanie propozycji ugodowych, jeżeli leży to w interesie Klienta, reprezentowanie przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, a także biurami informacji gospodarczych, w tym Krajowym Rejestrem Długów.