Pomoc z zakresu prawa kanonicznego dotyczy przede wszystkim procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, niepoprawnie nazywanego procesem o rozwód kościelny. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, jest postępowaniem bardzo skomplikowanym, znacznie różniącym się od procesu o rozwód cywilny. Praktyka pokazuje, ze osoby próbujące uczestniczyć w takim procesie samodzielnie, często nie uzyskują korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Nieznajomość prawa kanonicznego, często już na początku pozbawia takie osoby szans skutecznego dowodzenia swoich racji. Dlatego też w ramach kancelarii, pomoc z zakresu prawa kanonicznego zapewniają osoby specjalistycznie wykształcone i biegłe w prawie kanonicznym.