• przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • odszkodowanie za mobbing,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu niezawarcia umowy o pracę,
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu śmierci pracownika,
 • zwrot kosztów podróży służbowej,
 • zapłata wynagrodzenia,
 • zapłata odprawy emerytalnej,
 • zapłata odprawy pośmiertnej,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • zapłata za pracę w porze nocnej,
 • odszkodowanie za odwołanie z urlopu.

Umowy, regulaminy i inne dokumenty (przykłady):

W sądach pracy pracodawcy często przegrywają sprawy z powodu niedotrzymania warunków formalnych w zakresie formułowania i wypowiadania umów o pracę. Dostrzegając tą tendencję Kancelaria oferuje Państwu usługę polegającą na kontroli stosowanych u Państwa wzorców pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, bądź też sporządzenia nowych wzorców uwzględniających Państwa preferencje. Oferujemy sprawdzenie bądź przygotowanie wzorów umów o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony) stosowanych w Państwa firmie, wzorów wypowiedzeń poszczególnych umów, umów o zakazie konkurencji, jak również umów cywilnoprawnych. Dokładamy starań aby w formułowanych przez nas wzorcach umów jak najpełniej uwzględniać potrzeby Państwa firmy,
zwłaszcza w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Sprawdzenie stosowanych wzorów umów bądź przygotowanie nowych wzorców to inwestycja, która zapewni Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w relacjach z pracownikami, w tym zwłaszcza w sytuacji konfliktu z pracownikiem.