Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa podatkowego dla Klientów indywidualnych i firm:

 • udzielanie wyjaśnień o zakresie zobowiązań podatkowych;
 • przygotowywanie opinii prawno – podatkowych;
 • weryfikacja pod względem podatkowym projektów umów;
 • pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych;
 • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wnioski o udzielenie
  pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego,
  pisma wyjaśniające przyczyny korekt deklaracji podatkowych , itp.);
 • przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do sądów administracyjnych;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej;