• przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • odszkodowanie za mobbing,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu niezawarcia umowy o pracę,
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu śmierci pracownika,
 • zwrot kosztów podróży służbowej,
 • zapłata wynagrodzenia,
 • zapłata odprawy emerytalnej,
 • zapłata odprawy pośmiertnej,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • zapłata za pracę w porze nocnej,
 • odszkodowanie za odwołanie z urlopu.