• sprawy o zapłatę
 • reprezentacja przed kontrahentami
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej w tym komornikami
 • reprezentacja przed bankami
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności rzeczy
 • zasiedzenie nieruchomości
 • odszkodowanie oraz zadośćuczynienie
 • odszkodowania za szkody powstałe w wyniku błędu w sztuce medycznej
 • odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłu
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów