Kancelaria  oferuje  kompleksowe  wsparcie  osób   fizycznych, które  nie  prowadzą działalności  gospodarczej  w  procesie  zmierzającym  do   ogłoszenia   upadłości (upadłość konsumencka).

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • ocenę  istnienia  przesłanek  formalnych  do  złożenia  wniosku   o   ogłoszenie upadłości
  • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku,
  • przygotowanie  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  wraz  ze  wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Kancelaria  oferuje  również  wsparcie  dłużnika  w  trakcie  całego  postępowania obejmujące  reprezentację  przed   sądem,   syndykiem   oraz   podczas  rozmów  z wierzycielami.