• kompleksowa reprezentacja przedsiębiorców
  • przygotowywanie projektów umów handlowych
  • przygotowywanie projektów wzorców umownych oraz regulaminów
  • przygotowywanie projektów umów spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych
  • rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej
  • rejestracja spółek
  • łączenie, podział oraz przekształcanie spółek
  • prowadzenie negocjacji