Nieodłącznym elementem życia gospodarczego są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami.

Profesjonalna pomoc prawna może być potrzebna na każdym stadium konfliktu. Przykładowo w sprawach o zapłatę można wyróżnić następujące fazy sporu:

  1. próba uzyskania zapłaty w drodze negocjacji,
  2. proces sądowy,
  3. postępowanie egzekucyjne.

Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb Klienta. Można więc zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę adwokata tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego).

Kancelaria oferuje także pomoc w przygotowywaniu skarg do WSA w sprawach podatkowych oraz administracyjnych.