Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zadoœśćuczynienie powstałych w związku z wypadkiem drogowym, kolizją drogową, wypadkiem przy pracy, œśmiercią osoby bliskiej, błędem medycznym, szkodami górniczymi. Pomoc Kancelarii w powyższych sprawach jest niezbędna celem uzyskania odszkodowania oraz zadoœśćuczynienia odpowiadającego poniesionej szkodzie oraz doznanej krzywdzie. Ważyć bowiem należy, że ubezpieczyciele, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też inne zobowiązane podmioty często odmawiają wypłaty należnego odszkodowania lub wypłacają wyłącznie odszkodowanie symboliczne.

KANCELARIA NIE POBIERA OPŁAT WSTĘPNYCH ZA PROWADZENIE SPRAW ODSZKODOWAWCZYCH

Rozliczenie z Klientem następuje po uzyskaniu odszkodowania lub zadoœśćuczynienia, według stawki procentowej, od zasądzonego œświadczenia, ustalonej w umowie zawartej między Klientem a Kancelarią.