• reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo)
  • reprezentacja w postępowaniu  sądowym
  • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia
  • przygotowywanie wniosków o ułaskawienie, zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w jej wykonaniu, o wydanie wyroku łącznego
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • wizyty w aresztach śledczych oraz zakładach karnych
  • uzyskiwanie dokumentów z akt spraw
  • reprezentacja nieletnich w sprawach karnych