Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie umów określających istotne dla stron warunki współpracy, w tym wynagrodzenie adwokata.  Wynagrodzenie i inne warunki świadczenia pomocy prawnej ustalane są indywidualnie z każdym Klientem mając na względzie charakter i rodzaj sprawy, zakres zlecenia i przewidywany nakład czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia oraz sposób płatności ustalane są tak, aby nie stanowiły przeszkody w dochodzeniu roszczeń.

FORMY ROZLICZENIA


Stawka godzinowa – ta forma wynagrodzenia stanowi formę wyjściową, która jest uzależniona od charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika.
 
Górne ograniczenie wynagrodzenia – stosowana w połączeniu stawką godzinowa i zakłada, że wynagrodzenie za daną sprawę nie przekroczy określonego, ustalonego z góry poziomu.
 
Ryczałt – stanowi informację o wysokości wynagrodzenia, które zapłaci Klient za dany rodzaj usługi.
 
Ryczałt miesięczny – ta forma wynagrodzenia głównie stosowana jest w stosunku do Klienta, z którym podpisana zostaje umowa o stałej obsłudze prawnej; określony zostaje zakres pomocy prawnej i wysokość wynagrodzenia miesięcznego.
 
Wynagrodzenie od sukcesu tzw. success fee – atrakcyjna forma wynagradzania zakładająca, że wypłata należnego prawnikowi wynagrodzenia przysługuje po osiągnięciu konkretnego efektu; ryzyko biznesowe przechodzi w tej sytuacji na prawników, ale rozwiązanie to zakłada zwykle wyższą marżę niż standardowa dla Kancelarii.  
 
Wynagrodzenie za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych – według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.


Porada prawna – koszt porady prawnej wynosi od 100 do 200 złotych w zależności od skomplikowania sprawy oraz nakładu czasu pracy prawnika.

Odszkodowania – Kancelaria nie pobiera opłat wstępnych za prowadzenie spraw odszkodowawczych. Rozliczenie z Klientem następuje po uzyskaniu odszkodowania lub zadośuczynienia, według stawki procentowej, od zasądzonego œświadczenia, ustalonej w umowie zawartej między Klientem a Kancelarią.