Spór sądowy opiera się na zasadzie aktywności stron w dowodzeniu swoich racji, dlatego też pomoc prawna adwokata w toczącym się postępowaniu sądowym w związku z roszczeniem Klienta lub osoby występującej przeciwko Klientowi może mieć decydujący wpływ na jego wynik, gdyż poprowadzenie sprawy przez profesjonalnego, kompetentnego pełnomocnika znacząco zwiększa szanse na wygraną. W imieniu naszych Klientów prowadzimy spory pozasądowe oraz sądowe. Nasz udział w procesie obejmuje :

  • kompleksową analizę sytuacji prawnej Klienta ze wskazaniem jej mocnych stron oraz potencjalnych zagrożeń
  • opracowanie strategii
  • pomocy w doborze dowodów
  • reprezentację w toku sporu
  • sporządzanie pism procesowych
  • udział w rozprawach

Naszym celem jest uzyskanie szybkiego i pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie sprawy.